Statistik

De senaste fem åren anmäldes årligen 33-61 fall av våld mot kvinnor i Gällivare.

Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) är mörkertalet hela 80 %.

år 2013 anmäldes 27 100 fall av våld mot kvinnor (över 15 år) i Sverige.

I över 70 % av fallen har förövaren en nära relation till kvinnan.

Under de senaste tio åren har antalet anmälningar av våld mot kvinnor ökat med 34%.

Ökningen beror dels på att fler gör anmälan samt att våldet faktiskt har ökat.

Enligt Brå slutar drygt 20 % av de anmälda brotten med fällande dom.

17 kvinnor dödas varje år av en man hon har eller har haft en nära relation med.

Socialstyrelsen uppskattar att mäns våld mot kvinnor kostar samhället 2,7-3,3 miljarder kronor / år.

Statistiska centralbyrån (SCB) beräknar att ca 200.000 barn lever i familjer där det förekommer våld.

Mörkertalet är stort.

Enligt forskningsrapporten ”Slagen Dam” (2001) har 46 % av Sveriges kvinnor över 15 år någon gång varit utsatta för våld eller hot om våld av en närstående man.