Länkar

Samtalsbyrån Gällivare Kommun
samtalsbyrån

Kvinnofridsportalen
www.kvinnofrid.se

Kvinnofridslinjen
www.kvinnofridslinjen.se

Unizon
www.unizon.se
      

Nationellt centrum för kvinnofrid
www.nck.uu.se

Riksorganisationen för Kvinnojourer och tjejjourer i Sverige
www.roks.se

Jour för invandrade kvinnor
www.terrafem.org

Brottsförebyggande rådet
www.bra.se 

Brottsoffermyndigheten
www.brottsoffermyndigheten.se 

Brottsofferportalen
www.brottsofferportalen.se

Domstolsverket
www.dom.se

Rikspolisstyrelsen
www.polisen.se

Socialstyrelsen
www.socialstyrelsen.se