Känner Du någon som misshandlas?

Vänner, släktingar och grannar känner ofta till om en kvinna misshandlas, men de vet inte vad de kan göra för att hjälpa henne.

Du kan hjälpa henne på följande sätt :

 • Våga bry Dig, och våga fråga.
   

 • Visa att Du finns där för henne om hon behöver prata.
   

 • Tala om för henne att hon inte är ensam om att bli misshandlad,
  det är mycket vanligare än man tror.
   

 • Tala om för henne att det inte är hennes fel att hon blir slagen, ansvaret
  ligger alltid på den som misshandlar.
   

 • Läs och samla in information Du kan ge till henne.
   

 • Ta reda på vilka resurser som finns i samhället.
   

 • Tala med henne om val och möjligheter.
  Hjälp henne att förbereda en akut flyktplan.
   

 • Tala om för henne att Du tror på henne och att hon kan klara av en
  förändring.
   

 • Bygg upp ett nätverk som kan ställa upp i akutsituationer.
   

 • Ställ upp med boende för henne och barnen i akuta lägen.
   

 • Ställ upp med barnpassning vid behov.
   

 • Hjälp henne att komma i kontakt med kvinnojouren, socialbyrån,
  sjukvården, polisen eller andra instanser i samhället.

Engagera Dig och ge henne stöd.